ÕIGUSNÕUSTAMINE

Õigusnõustamine hõlmab:

konsultatsiooni, mille käigus tutvume põhjalikult probleemsituatsiooniga, analüüsime juriidilist tähtsust omavaid dokumente ja asjaolusid ning anname nõu edaspidisteks tegevusteks küsimuse lahendamisel;

juriidiliste dokumentide ettevalmistamist ja edastamist, s.h lepingute ettevalmistamist, nõudekirjade, pretensioonide, avalduste, taotluste, kirjalike analüüside, vastuste koostamist ning muude seonduvate juriidiliste toimingute teostamist.